Władze

Dziekan

dr hab. Małgorzata KRUCZEK

Dyżur: poniedziałek 10.00 – 12.00
           czwartek 10.00 – 12.00

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Anna PECIO

Dyżur:  środa 9.00 – 11.00
            czwartek 11.00 – 12.00

Prodziekan ds. finansowych

dr hab. Zuzanna SETKOWICZ-JANECZKO

Dyżur: wtorek 13.00 - 14.00
           środa 13.00 - 14.00