Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ rozpoczął działalność w 1951 r. Rozwijające się w jego obrębie nauki przyrodnicze – biologia, geografia i geologia, nauki o środowisku oraz biologia molekularna, która usamodzielniła się w 2002 r., tworząc osobny wydział, ukształtowały się w ciągu wielu wieków historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Wydziału wchodzi pięć instytutów: Botaniki, Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Nauk Geologicznych, Nauk o Środowisku, Zoologii.

Władze

Dziekan
dr hab. Małgorzata Kruczek
 
Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Anna Pecio
 
Prodziekan ds. finansowych
prof. dr hab. Bolesław Domański