Studia stacjonarne na kierunku biologia od roku akademickiego 2007/2008 są studiami dwustopniowymi, prowadzonymi w systemie ECTS (European Credit Transfer System) zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia zaakceptowanymi przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Program obejmuje zarówno kursy podstawowe i kierunkowe, w tym zajęcia terenowe i wycieczki umożliwiające bezpośredni kontakt z przyrodą, jak i kursy do wyboru zgodnie z zainteresowaniami studenta, zakresem specjalności i przygotowywanej pracy dyplomowej. Pozwala to na indywidualne kształtowanie ścieżki dydaktycznej. Aktualnie na studiach stacjonarnych studiuje około 960 studentów. Prace licencjackie i magisterskie są wykonywane pod kierunkiem doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych, a dostęp do nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriów umożliwia prowadzenie prac badawczych. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i może kontynuować naukę na studiach II stopnia, uzyskując tytuł magistra biologii z możliwością wpisu do dyplomu ukończenia studiów wyższych  zrealizowanej specjalności.

Uzyskanie dyplomu magistra biologii umożliwia kontynuowanie kształcenia na 4-letnich studiach doktoranckich. Aktualnie w ramach studiów III stopnia w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie biologii kształci się 136 doktorantów.

Absolwenci biologii znajdują zatrudnienie w uczelniach wyższych, laboratoriach naukowych i placówkach służby zdrowia, instytucjach związanych z ochroną przyrody i inżynierii środowiska, a także w szkolnictwie. Blok zajęć z dydaktyki: przyrody, biologii, chemii (do wyboru) oraz zajęcia z psychologii i pedagogiki, umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do nauczania przyrody w szkole podstawowej i w   liceum, biologii w gimnazjum i w liceum oraz chemii w gimnazjum.

Ścieżki kształcenia na studiach stacjonarnych i stopnia

Lista kursów zalecanych dla ścieżek

Lista kursów zalecanych dla I roku

Katalog kursów I stopnia