Nieprzekraczalne terminy obowiązujące studentów kierunku biologia w roku akademickim 2016/2017:

Rok akademicki 2017/2018 trwa od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Dzieli się na dwa semestry trwające po 15 tygodni każdy. Zimowy semestr (Z) zaczyna się 1 października 2017 i trwa do 23 lutego 2018 roku. Letni semestr (L) rozpoczyna się 24 lutego i trwa do 30 września 2018 roku. Semestry kończą się sesją egzaminacyjną trwającą zwykle 2 tygodnie. Wakacje trwają 3 miesiące (lipiec-wrzesień).  

Nieprzekraczalne terminy obowiązujące studentów kierunku biologia w roku akademickim 2017/2018: 

 

23.09 - 04.10.2017 

 

07.10 - 18.10.2017 

rejestracja elektroniczna na kursy obowiązkowe i fakultatywne na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 (zapisy, wypisy, zmiana grup) 

rejestracja uzupełniająca (tylko zapisy!) 

do 27.10.2017 

składanie deklaracji przedmiotów wybranych na semestr zimowy 

do 15.10.2017 

składanie deklaracji wyboru opiekuna pracy dyplomowej - licencjackiej i magisterskiej 

31.10.2017 

koniec ważności legitymacji studenckich  

31.03.2018 

koniec ważności legitymacji studenckich  

13.02 - 24.02.2018 

 

27.02 - 01.03.2018 

rejestracja elektroniczna na kursy obowiązkowe i fakultatywne na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 (zapisy, wypisy, zmiana grup) 

rejestracja uzupełniająca (tylko zapisy!) 

do 12.03.2018  

składanie deklaracji przedmiotów wybranych na semestr letni 

30.09.2018 

ostateczny termin składania prac dyplomowych 

30.09.2018 

ostateczny termin zaliczenia roku akademickiego 2017/2018 i wpisu na rok akademicki 2018/2019. 

 

 Komunikat JM Rektora UJ w sprawie organizacji roku akademickiego, komunikaty prodziekana dotyczące organizacji studiów na kierunku, harmonogram zajęć i sesji egzaminacyjnych, terminy składania dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej oraz inne informacje dotyczące toku studiów zamieszczane są na stronie internetowej http://www.biologia.uj.edu.pl