Opiekunowie studiów I i II stopnia

Opiekunowie studiów I stopnia

Opiekun I roku: dr Anna Michalik

adres : Instytut Zoologii UJ, ul. Gronostajowa 9, Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, II p., pok. 2.111
tel: 12 664 59 75
dyżur: środa 13-14, piątek 10.30-11.30

Opiekun II roku: dr hab. Wacław Tworzydło

adres : Instytut Zoologii UJ, ul. Gronostajowa 9, Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, II p., pok. 2.110
tel: 12 664 59 81

dyżur: środa 13-14, piątek 10-11

Opiekun III roku: dr hab. Joanna Kapusta

adres: ul. Gronostajowa 7, pokój 3.1.19

tel: 12 664 52 06
dyżur: wtorek 10.30-11.30, piątek 11-12

Opiekun studiów II stopnia

dr hab. Agnieszka Rak

adres: Instytut Zoologii UJ, ul. Gronostajowa 9, Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, pok. 1.44

tel: 12 664 50 03
dyżur: piątek 10-12