Rekrutacja na ścieżki limitowane

Szanowni Państwo, studenci I roku biologii

Z początkiem lipca rozpocznie się rekrutacja na limitowane ścieżki kształcenia: ścieżkę Biologia Molekularna i ścieżkę Indywidualnego Kształcenia. Rekrutacja odbędzie się wyłącznie na podstawie rankingu średniej z ocen uzyskanych po zaliczeniu I roku (wyliczonej zgodnie z Regulaminem studiów). UWAGA – w odpowiedzi na sugestie ze strony Samorządu Studenckiego i Studentów już realizujących program ścieżki: Biologia Molekularna, zmianie uległy zasady rekrutacji na w/w ścieżkę: obecnie liczy się tylko średnia ze studiów po pierwszym roku - nie ma prezentacji!

Aktualny limit przyjęć na ścieżki wynosi: 12 osób na ścieżkę Indywidualnego Kształcenia i 24 osoby na ścieżkę Biologia Molekularna.

Osoby, które chcą uczestniczyć w rekrutacji na w/w ścieżki powinny potwierdzić to wysyłając mailem skan deklaracji wyboru ścieżki do opiekuna pierwszego roku dr Anny Michalik (a.michalik@uj.edu.pl) i kierownika studiów dr hab. Małgorzaty Dudy (maja.duda@uj.edu.pl), najpóźniej do 3 lipca br.

Ranking zostanie stworzony tylko wśród osób, które prześlą deklarację udziału w ścieżce w w/w terminie.  Zainteresowane osoby zostaną poinformowane mailowo o wynikach rekrutacji.

Data opublikowania: 26.06.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Biel